szukaj
Jesteś w: Strzebielino.pl
ukryj baner
DDR Hosting


Kursy walut - Notowanie z 2019-08-05
USD 3,8739 0.23% 0.0090 zł
EUR 4,3182 0.23% 0.0097 zł
CHF 3,9724 0.92% 0.0361 zł
GBP 4,7014 0.08% 0.0037 zł

XVIII Edycja Programu Stypendiów Pomostowych

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

KRYTERIA:
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
2) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
3) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców,
4) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1.688 zł brutto, wyliczony z czerwca 2019 roku.
5) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

TERMINY:

 

• Wniosek o stypendium należy wypełnić on-line stronie www.stypendia- pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca 2019 do 14 sierpnia 2019 r. (do godz. 16-tej)
• Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższy względem miejsca zamieszkania) do 23 sierpnia 2019 r.
• Lista stypendystów zostanie ogłoszona przez FEP do 10 października 2019 r.
• Warunkiem otrzymania stypendium jest: w I semestrze – spełnienie kryteriów określonych w regulaminie oraz przedłożenie FEP do 22 października 2019 r. zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów; w II semestrze – przedłożenie FEP do 12 marca 2020 r. zaświadczenia o zaliczeniu I semestru studiów.

Wnioski prosimy przesyłać do: KOWR Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28.

 

Więcej informacji na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

 

Sołtys Sołectwa Strzebielino Osiedle
Grzegorz MAZIUK
ul. Handlowa 4
84-220 Strzebielino Osiedle
tel. +48 (58) 721-47-38
solectwo.osiedle@strzebielino.pl
Sołtys Sołectwa Strzebielino Wieś
Ryszard MIOTK
ul. Starowiejska 45
84-220 Strzebielino
solectwo.wies@strzebielino.pl
Kontakt z Portalem
portal@strzebielino.pl