szukaj
Jesteś w: Strzebielino.pl
ukryj baner
Strzebielino Kościół Online

Kursy walut - Notowanie z 2020-07-24
USD 3,8029 0.08% 0.0031 zł
EUR 4,4117 0.02% 0.0009 zł
CHF 4,1089 0.18% 0.0075 zł
GBP 4,8406 0.01% 0.0006 zł

UWAGA ! BARDZO WAŻNA INFORMACJA

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Na dzień dzisiejszy na terenie powiatu Wejherowskiego nie ma potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem. Zaleca się, aby w ramach profilaktyki nie podawać sobie rąk na powitanie oraz żeby unikać zgromadzeń, nawet jeśli jest to kilkanaście osób. 
W miarę możliwości prosimy o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy. Przypominamy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.

Apelujemy do osób starszych, by w miarę możliwości ograniczyły działalność społeczną. Proszę o ile to możliwe ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych  i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Apeluję też do wszystkich mieszkańców, żeby otoczyć swoich starszych, często niesamodzielnych sąsiadów sąsiedzką opieką, by w razie potrzeby zaoferować im pomóc, dopytać, czy czegoś nie potrzebują, zaoferować robienie codziennych sprawunków, zakup leków czy załatwienie drobnych spraw lub zgłosić potrzebę wsparcia do Ośrodka Pomocy Społecznej tel.: 58 678 92 10

Ogólnie obowiązujące nas wszystkich zasady:
– Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
– Często myj ręce używając wody i mydła .
– Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

– Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
– Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji.

W dniu 11.03 2020 r. zostało wydane Zarządzenie nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 11.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID -19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Łęczyce.

Powyższe zarządzenie ma związek z decyzją Rządu RP odwołującą zajęcia placówek oświatowych na okres 2 tygodni począwszy od dnia 16.03.2020 r.

Nasze szkoły w dniu 12 i 13. 03.2020r.  zapewniają opiekę dla dzieci lecz nie będą prowadzone zajęcia edukacyjne.
Proszę w czasie gdy odwołane są zajęcia szkolne zadbać o właściwą izolację dzieci od zagrożenia zarażeniem.

W sytuacji pojawienia się symptomów zakażenia, konieczności kwarantanny, gmina monitorując te zjawiska będzie starała się służyć pomocą.
Jej zakres, sposób powiadamiania (uzyskiwania informacji) zostaną określone kolejnymi zarządzeniami wójta.

Zarządzenie Wójta Gminy Łęczyce w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID -19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Łęczyce
Sołtys Sołectwa Strzebielino Osiedle
Grzegorz MAZIUK
ul. Handlowa 4
84-220 Strzebielino Osiedle
tel. +48 (58) 721-47-38
solectwo.osiedle@strzebielino.pl
Sołtys Sołectwa Strzebielino Wieś
Ryszard MIOTK
ul. Starowiejska 45
84-220 Strzebielino
solectwo.wies@strzebielino.pl
Kontakt z Portalem
portal@strzebielino.pl