szukaj
Jesteś w: Strzebielino.pl
ukryj baner
DDR Hosting


Kursy walut - Notowanie z 2019-08-06
USD 3,8482 0.66% 0.0257 zł
EUR 4,3096 0.20% 0.0086 zł
CHF 3,9489 0.59% 0.0235 zł
GBP 4,6879 0.29% 0.0135 zł

Zagrożenia – jak reagować

 

https://rcb.gov.pl/wp-content/themes/rcb/img/logo.png

 

STRONA:  RZĄDOWE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów.
Pracami Centrum kieruje dyrektor przy pomocy zastępców i kierowników komórek organizacyjnych.
Utworzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest znaczącym krokiem w budowaniu efektywnego i kompleksowego systemu zarządzania kryzysowego. Systemu, dzięki któremu można zapobiegać kryzysom, a w razie ich wystąpienia, poprzez profesjonalne działania, minimalizować ich skutki. Zbudowano strukturę ponadresortową, której celem jest zoptymalizowanie i ujednolicenie postrzegania zagrożeń przez poszczególne resorty, a tym samym podwyższenie stopnia zdolności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przez właściwe służby i organy administracji publicznej.
Powstanie RCB porządkuje funkcjonowanie zespołów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, utworzonych na podstawie przepisów regulujących funkcjonowanie organów administracji publicznej w przypadku stanu klęski żywiołowej.
Do podstawowych zadań RCB należy dokonywanie pełnej analizy zagrożeń, w oparciu o dane uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych” funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane od partnerów międzynarodowych. Ponadto do zadań RCB należy opracowywanie optymalnych rozwiązań pojawiających się sytuacji kryzysowych, a także koordynowanie przepływu informacji o zagrożeniach.
Pozostałe zadania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to:
– stworzenia katalogu zagrożeń,
– monitorowanie zagrożeń,
– uruchamianie procedur zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym,
– realizacja zadań planistycznych i programowych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej,
– nadzór nad spójnością procedur reagowania kryzysowego,
– organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego,
– realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i likwidacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
– współpraca międzynarodowa, szczególnie z NATO i UE w ramach zarządzania kryzysowego.
Centrum zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Zespołu i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozpoczęło działalność 2 sierpnia 2008 roku. Działa na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (art. 10) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Sołtys Sołectwa Strzebielino Osiedle
Grzegorz MAZIUK
ul. Handlowa 4
84-220 Strzebielino Osiedle
tel. +48 (58) 721-47-38
solectwo.osiedle@strzebielino.pl
Sołtys Sołectwa Strzebielino Wieś
Ryszard MIOTK
ul. Starowiejska 45
84-220 Strzebielino
solectwo.wies@strzebielino.pl
Kontakt z Portalem
portal@strzebielino.pl