szukaj
Jesteś w: Strzebielino.pl
ukryj baner
Strzebielino Kościół Online

Kursy walut - Notowanie z 2022-07-12
USD 4,8284 1.83% 0.0868 zł
EUR 4,8337 0.75% 0.0361 zł
CHF 4,9031 1.28% 0.0622 zł
GBP 5,7119 0.68% 0.0383 zł

Droga krajowa zapewni dojazd do planowanej elektrowni jądrowej

Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, zgodnie z decyzją spółki Polskie Elektrownie Jądrowe z grudnia 2021 r., planowana jest w gminie Choczewo w woj. pomorskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad została zobligowana do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla budowy nowej drogi krajowej, która zapewni połączenie elektrowni z drogą ekspresową S6.

GDDKiA opracowała Program Inwestycji (PI) na prace przygotowawcze. W lutym br. dokument został zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury.

Obecnie przygotowujemy dokumenty do ogłoszenia przetargu na opracowanie Koncepcji programowej z wariantowaniem przebiegu trasy i materiałów niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wstępne plany zakładają budowę ok. 35-kilometrowej, jednojezdniowej drogi głównej ruchu przyspieszonego (klasa GP) łączącej planowaną lokalizację elektrowni z drogą ekspresowa S6 na węźle Łęczyce.

Sołtys Sołectwa Strzebielino Osiedle
Grzegorz MAZIUK
ul. Handlowa 4
84-220 Strzebielino Osiedle
tel. +48 (58) 721-47-38
solectwo.osiedle@strzebielino.pl
Sołtys Sołectwa Strzebielino Wieś
Ryszard MIOTK
ul. Starowiejska 45
84-220 Strzebielino
solectwo.wies@strzebielino.pl
Kontakt z Portalem
portal@strzebielino.pl